پک طلایی مختص مشاغل ساختمانی - موبایل دیتافایل
55%
تخفیف

پک طلایی مختص مشاغل ساختمانی

پکیج طلایی ساختمان سازان و شماره موبایل
تمامی ساختمان سازان، انبوه سازان، مهندسین و سازندگان ساختمان های درحال ساخت کشور
آپدیت سال ۱۴۰۱ برج۸
تعداد رکورد بیش از ۱۰۰هزار
تاریخ اعتبار تا سه شنبه قبل از جلسه تقسیم کار بازاریابان

۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان